How to make Screenshot and creat Infomation for Style demo ?


b14ckh013

b14ckh013

20/09/2016 09:07

Thank you for your beautiful extention ! Please help me to creat Infomation and make screenshot for each style.


Re: How to make Screenshot and creat Infomation for Style demo ?


nedka

nedka

Quản trị viên
20/09/2016 10:40

Hi b14ckh013 :D

Create screenshots automatically using PhantomJS

  1. Go to PhantomJS homepage and download the appropriate package for your server OS.
  2. Unzip the download package, copy the directory bin to ext/vinabb/stylesdemo/.
  3. CHMOD 777 for ext/vinabb/stylesdemo/bin.
  4. Go to ACP > EXTENSIONS > STYLES DEMO > Style demo settings, in Screenshot type, select the option "Use PhantomJS to create" > Submit.
Create screenshots manually
Create a <style_varname>.png and put it into ./ext/vinabb/stylesdemo/assets/screenshots/frontend/. The <style_varname> is the text which appears after # in URL, e.g. http://your.com/demo/#prosilver then the screenshot filename is prosilver.png.

Edit style information
Go to ACP > EXTENSIONS > STYLES DEMO > Manage styles, click the green Edit icon to enter the style information.


Re: How to make Screenshot and creat Infomation for Style demo ?


b14ckh013

b14ckh013

21/09/2016 00:08

Thank you for your help ! <3


Re: How to make Screenshot and creat Infomation for Style demo ?


tct

tct

Nhóm hỗ trợ
22/09/2016 20:28

Ủa người Việt cả mà @@


tct đã viết:
28/07/2016 19:31
Nickname: TCT ( biệt danh Tũn)
Blog: http://dosx.net/
Thích mò Ubuntu, phpBB cở 2007, 08 gì đó và biết tới VinaBB
-------
Lên đây học hỏi, xin chân làm support chủ yếu hâm lại kiến thức :D

Quan điểm

  • Không đề cập chính trị, tôn giáo, nội dung đồi trụy.
  • Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
  • Không chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền.
  • Không rao vặt và không nhận đặt quảng cáo.
  • Dù trong túi hết tiền thì diễn đàn phpBB của anh cũng phải ngay ngắn.

Chuyện tình VinaBB

17/07/2004: Yêu phpBB từ phiên bản 2.0.10.
22/10/2006: Cất tiếng cười chào đời.
11/06/2007: Chính thức định cư trên Olympus, Sao Hỏa.
11/06/2009: Mất liên lạc với Trái Đất. [ Phiên bản 2007 ]
28/07/2016: Trôi dạt đến mặt trăng Rhea, Sao Thổ.
12/12/2016: Cuộc hành trình mới lại bắt đầu…

Code in Viet Nam

Cống hiến hết mình vì Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Quản trị viên

nedka

VinaBB

NEDKA Solutions

Đơn vị chủ quản

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung có trên VinaBB.vn trước pháp luật.