Styles Demo 1.2.1 / 1.1.1 released


nedka

nedka

Quản trị viên
27/08/2016 11:18

Greetings phpBB community sites,

We are pleased to announce the release of "Styles Demo 1.2.1" for phpBB 3.2.x (v1.1.1 for phpBB 3.1.x). This is the style preview utility for your phpBB community site, includes front-end and ACP styles, with following features:

 • Preview front-end styles.
 • Preview ACP styles.
 • Test responsive design with 3 modes: desktop/tablet/phone.
 • Switch dual languages with styles.
 • Display more info about styles via JSON. You can integrate style data from another download extension into this demo. An example JSON file can found in the 'contrib' directory.
 • Create style screenshots automatically using PhantomJS.
Changes since v1.2.0/v1.1.0:
 • Redirect to demo page if any visitors go to our demo board directly.
 • Allow registered users to preview ACP styles as guest.
 • Enable Unicode support for the hover logo text.
 • Basic support for RTL languages.
 • Do not hide feature buttons on phone browsers.
 • Fixed the disabled message for guests, since they have admin permissions.
 • Removed old Open Sans fonts and go online.
 • Removed the double style URL for language switcher.
Download
For phpBB 3.2.x: Download v1.2.1
For phpBB 3.1.2+: Download v1.1.1

Update
Disable the extension, delete old files but keep the ./ext/vinabb/stylesdemo/bin/ directory (if you use PhantomJS), upload new files and enable the extension again.

Support
If you have any questions, we are happy to help you in the support forum.

The VinaBB Team.


Quan điểm

 • Không đề cập chính trị, tôn giáo, nội dung đồi trụy.
 • Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
 • Không chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền.
 • Không rao vặt và không nhận đặt quảng cáo.
 • Dù trong túi hết tiền thì diễn đàn phpBB của anh cũng phải ngay ngắn.

Chuyện tình VinaBB

17/07/2004: Yêu phpBB từ phiên bản 2.0.10.
22/10/2006: Cất tiếng cười chào đời.
11/06/2007: Chính thức định cư trên Olympus, Sao Hỏa.
11/06/2009: Mất liên lạc với Trái Đất. [ Phiên bản 2007 ]
28/07/2016: Trôi dạt đến mặt trăng Rhea, Sao Thổ.
12/12/2016: Cuộc hành trình mới lại bắt đầu…

Code in Viet Nam

Cống hiến hết mình vì Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Quản trị viên

nedka

VinaBB

NEDKA Solutions

Đơn vị chủ quản

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung có trên VinaBB.vn trước pháp luật.