25/04/2018 17:20

Thông báo

VinaBB đang trong trạng thái vọc phá liên tục, mọi trang đều có thể xuất hiện lỗi >w< O:)
Nếu bạn không thể gửi bài trong diễn đàn hỗ trợ, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook: https://facebook.com/vinabb

Máy tìm kiếm, mày kiếm gì?

Máy tìm kiếm, mày kiếm gì?
nedka
Đôi khi bạn tự hỏi những gì mình đăng trên mạng xã hội có ai thèm bấm vào xem hay không? Và phpBB càng làm bạn buồn hơn vì danh sách máy tìm kiếm có sẵn không hề có một trang mạng xã hội nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm vào và tìm hiểu xem chúng làm gì trên diễn đàn của bạn.

Thêm máy tìm kiếm mới
Để thêm một máy tìm kiếm mới, bạn hãy vào: Bảng quản trị -> Tổng quát -> Thường dùng -> Máy tìm kiếm, bấm vào nút Thêm máy tìm kiếm. Nhập vào tên bạn muốn đặt cho máy tìm kiếm và Tên định danh là giá trị liệt kê trong danh sách ở phần sau. Lưu ý tên máy tìm kiếm bạn đặt cũng sẽ trở thành tên tài khoản người dùng, vì thế nó không thể trùng nhau.

Tên định danh máy tìm kiếm của các mạng xã hội
Facebook:

Chép
facebot
Chép
facebookexternalhit
Twitter:
Chép
Twitterbot
Google+:
Chép
Google (+https://developers.google.com/+/web/snippet/)
Skype:
Chép
SkypeUriPreview
LinkedIn:
Chép
LinkedInBot
Pinterest:
Chép
Pinterest
Tumblr:
Chép
Tumblr
Reddit:
Chép
redditbot
VK:
Chép
vkShare

Ghi nhận máy tìm kiếm đã xem những trang gì
Giờ ta hãy thử viết một gói mở rộng nhỏ, ghi lại những trang mà máy tìm kiếm quét nội dung trong quá trình ghé thăm nhé. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ lưu giá trị vào phần ghi nhận người dùng của phpBB. Bạn có thể thay đổi thao tác này, ví dụ ghi vào một tập tin .txt hay lưu vào một bảng dữ liệu nào đó. Để tránh ghi nhận trùng nhau liên tiếp, ta sẽ đặt điều kiện trang đang xem phải khác với trang vừa xem trước đó.

Tên định danh của gói mở rộng trong ví dụ này là vinabb/bot.

Mã mẫu config/services.yml:
Chép
services:
  vinabb.bot.listener:
    class: vinabb\bot\event\listener
    arguments:
      - '@config'
      - '@log'
      - '@user'
      - '@controller.helper'
      - '%core.php_ext%'
    tags:
      - { name: event.listener }
Mã mẫu event/listener.php:
Chép
<?php

namespace vinabb\bot\event;

use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;

class listener implements EventSubscriberInterface
{
	protected $config;
	protected $log;
	protected $user;
	protected $helper;
	protected $php_ext;

	public function __construct(
		\phpbb\config\config $config,
		\phpbb\log\log $log,
		\phpbb\user $user,
		\phpbb\controller\helper $helper,
		$php_ext
	)
	{
		$this->config = $config;
		$this->log = $log;
		$this->user = $user;
		$this->helper = $helper;
		$this->php_ext = $php_ext;
	}

	static public function getSubscribedEvents()
	{
		return [
			'core.page_header'	=> 'page_header'
		];
	}

	public function page_header($event)
	{
		if (!empty($this->user->data['is_bot']))
		{
			$session_page = ($this->config['enable_mod_rewrite']) ? str_replace("app.{$this->php_ext}/", '', $this->user->data['session_page']) : $this->user->data['session_page'];

			if (generate_board_url() . '/' . $session_page != $this->helper->get_current_url() || isset($this->user->data['session_created']))
			{
				$this->log->add('user', $this->user->data['user_id'], $this->user->ip, 'YOU_LAST_VISIT', false, [$this->helper->get_current_url()]);
			}
		}
	}
}
Giờ thì hãy thử chia sẻ một liên kết bài viết của bạn lên Facebook, và tức thì quay lại diễn đàn, vào danh sách trực tuyến xem thử có những vị khách nào đang ghé thăm.

VinaBB • The Holy Land of phpBB

Quan điểm

Không đề cập chính trị, tôn giáo, nội dung đồi trụy.
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
Không chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền.
Không rao vặt và không nhận đặt quảng cáo.
Dù trong túi hết tiền thì diễn đàn phpBB của anh cũng phải ngay ngắn.

Chuyện tình phpBB

17/07/2004: Yêu phpBB từ phiên bản 2.0.10.
22/10/2006: Cất tiếng cười chào đời.
11/06/2007: Chính thức định cư trên Olympus, Sao Hỏa.
11/06/2009: Mất liên lạc với Trái Đất. [ Phiên bản 2007 ]
28/07/2016: Trôi dạt đến mặt trăng Rhea, Sao Thổ.
12/12/2016: Cuộc hành trình mới lại bắt đầu…

Code in Viet Nam

Cống hiến hết mình vì Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

Quản trị viên

nedka

VinaBB
VinaBB

NEDKA Solutions

Đơn vị chủ quản

Chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung có trên VinaBB trước pháp luật.
Sử dụng phần mềm phpBB
cron